November
3

Bildombudsmannen och svenska flaggan

Lördag 3 November 2012
Tags: Bildombudsmannen, svenska flaggan, sveriges flagga, svenska fanan, Tammy Bergström, foto, upphovsrätt, Tingsrätt

Svenska flaggan

Det här är historien om hur rockfashion.se publicerade en bild av svenska flaggan utan tillstånd från fotografen Tammy Bergström och hur Bildombudsmannen, Staffan Teste, skickade en faktura på 8 900 kronor. En faktura vi bestred på grund av dess fullkomliga orimlighet, vilket resulterade i att Tammy Bergström stämde oss i Ystad Tingsrätt för upphovsrättsbrott.

Foto: Joachim Persson, rockfashion.se

Rockfashion bloggar om att förbjuda skolavslutning i kyrkan

Ett relativt kort inlägg på rockfashion.se publicerades 2011-06-10, i ämnet skolavslutning i kyrkan. Bakgrunden var att vi läst i tidningar om hur politiker uttalat att skolavslutning i kyrkan är kränkande mot andra religioner och kulturer. Något som fick oss att reagera och uttrycka åsikter kring att alla religioner och traditioner bör få ha sin plats och respekteras. Att förbjuda svenska traditioner med anledning av att fler kulturer numera representeras i Sverige känns som helt fel väg att gå.

För att pryda inlägget med något grafiskt blev tanken "svenska flaggan kanske?". En Google-sökning gav oss en mängd svenska flaggor, där en av dem dominerade i Google bildsök. Något som tyvärr i stunden tolkades som att bilden förmodligen var ok att använda. Den förekom på myndigheters webbplatser, i tidningar, på bloggar etc. Ingen källa fanns angiven, så vi förmodade (felaktigt) att bilden kom från något galleri av fria bilder. Så var det inte.

Bildombudsmannen fakturerar

I februari 2012 kom en faktura från Bildombudsmannen på 8 900 kronor. Vår första reaktion var "Finns det en myndighet som heter så?!". Nästa tanke blev "Är det en bluffaktura?". En logisk tanke  när det dyker upp en faktura för något man inte beställt.

Men det var ingen myndighet och det var heller ingen bluffaktura. Det var en faktura skickad från en jurist, som i verkligheten heter Bildombudsmannen Staffan Teste AB, som specialiserat sig på att hjälpa fotografer vars bilder används utan tillstånd eller i konflikt med tillstånd.

Bildombudsmannen erbjuder sig att på provision driva frågor kring att kräva in pengar för bilder använda utan eller mot tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. På Bildombudsmannens webbplats kan man läsa:

" Efter en startavgift på 900 kr inklusive moms tar Bildombudsmannen 1/3-del av betald ersättning plus moms. "

Rockfashion svarar Bildombudsmannen

Smått chockade över fakturan och att vi inte fått så mycket som ett mail innan den dök upp bestämmer vi oss för att svara Bildombudsmannen och försöka resonera om det hela. En privat liten blogg som gjort ett misstag, som begås av majoriteten av alla svenskar som använder Internet på daglig basis. Det är inte rimligt att det ska kosta 8 900 kronor. Det är heller inte rimligt att kalla en privat liten blogg för kommersiell.

Fakturan innehöll en specifikation enligt följande:

 • Skälig ersättning bild av svensk flagga, kommersiellt 2 000 kr
 • Moms på skälig ers. ovan 25 procent 500 kr
 • Otillåten exemplarframställning 10% av basbelopp 4 400 kr
 • Utebliven namngivelse/källa 100% av bildpris 2 000 kr

Vad som får oss att undra är var beloppen kommer ifrån. Vem bestämmer det här? Står det i lagen? Får man göra så här?

Svaret verkar vara lite kluvet. Man får skicka fakturor på det här viset, men hur beloppen bestäms är lite mer luddigt. I just detta fall har Bildombudsmannen använt en prislista från BLF (Bildleverantörernas förening), där Staffan Teste (Bildombudsmannen) själv varit aktiv. Frågan har uppkommit kring huruvida han själv varit delaktig i att skapa prislistan som här hänvisas till, men svar på denna fråga kom aldrig i Ystad Tingsrätt.

Vi väljer att skriva till Bildombudsmannen och Tammy Bergström, i förhoppning om att kunna resonera oss fram till en mer rimlig lösning, med hänsyn tagen till att rockfashion.se är en privat blogg utan några intäkter.

Men svaret vi får är att rockfashion.se visst är kommersiell och att alla som bryter mot upphovsrätt ska betala för det. Ingen direkt ljusning där alltså. Svaret gav oss inte direkt intryck av att det var någon större mening att försöka diskutera vidare. Bildombudsmannen verkar har bestämt sig för att göra pengar här. Att resonera tycks för honom vara ointressant. Observera att detta är känslan vi fått vid försök till diskussion. Det kan alltså vara så att vi missförstått Bildombudsmannen, men följande delar av historien pekar åt annat håll.

På inrådan från jurist väljer vi att bestrida fakturan utan att ange orsak, då man aldrig ska ge sig in i diskussion och hårklyverier med en jurist. Sagt och gjort. Vi bestred fakturan inom de 8 dagar som föreskrevs i fakturan från Bildombudsmannen.

Tammy Bergström stämmer oss i Ystad Tingsrätt

Vi hör inget mer i frågan förrän i juli 2012. Först ett mail från Bildombudsmannen, där det kort och gott står att vi ska känna till att vi kommer få en stämning emot oss i frågan kring den svenska flaggan vi använt i bloggen.

I mitten av juli dyker så papper från Ystad Tingsrätt upp, där det framgår att fotograf Tammy Bergström stämt oss i Ystad Tingsrätt. Vi läser förvirrat igenom papperen och försöker förstå vad detta innebär. Man är naturligtvis orolig och upprörd över att stå inför att hamna i Tingsrätt. Vad innebär det? Vem kan man vända sig till för att få hjälp?

Att anlita en advokat känns ju som ett bra nästa steg, men det kan man tyvärr bara göra om man har pengar till det. Rockfashion.se är som sagt en ideell, privat blogg och den drar inte in några pengar. Vår familj, bestående av två vuxna och två barn, har just nu en inkomst att leva på. Inge mycket över till att anlita advokater med andra ord.

Vi får istället börja gräva efter fakta på egen hand. Något som inte är lätt, när man inte studerat juridik. Men någonstans i röran av att ge oss in i hetluften på fotosidan.se, för att söka kunskap, så får vi oväntat stöd för vårt sätt att se på detta. Från en fotograf som verkar mycket kunnig på området!

Fotograf K-G Stolt

K-G Stolt är fotograf och har dessutom ett brinnande intresse för juridik och frågor om upphovsrätt. I ett diskussionesforum på fotosidan.se får vi kontakt och vi fortsätter kontakten via mail och telefon. Denna kontakt kommer att visa sig vara precis det vi behövt i vår kamp för att få någon form av rätsida på hur det hela fortlöper.

K-G Stolt är som sagt fotograf och han säljer bilder. Han vill alltså naturligtvis, precis som Tammy Bergström, få betalt för sina bilder. Något vi har den största respekt för. Vi har aldrig och kommer aldrig påstå att upphovsrättsinnehavare inte ska få betalt. Men fotograf K-G Stolt har också en åsikt om hur man bör gå tillväga när privatpersoner bryter mot upphovsrätt. Man bör varna dem och tala om att det inte är tillåtet att använda bilden. Inte bara skicka en orimlig faktura. Den kan man skicka (dock en rimlig sådan) om personer inte vill lyssna på varningen. Han har också åsikten att om det är etablerade medier, som en stor dagstidning, som bryter mot upphovsrätten så är saken en annan. Där finns god kännedom om hanteringen av upphovsrättsfrågor och därmed också ett uppenbart uppsåt i situationer där de väljer att bortse från lagar och regler.

K-G Stolt bestämmer sig för att hjälpa oss i frågan och vi är för detta evigt tacksamma!

Rockfashion svarar på Bildombudsmannens anklagelser

I stämningen finns uppgifter om att rockfashion.se är kommersiell, att vi borde känt till upphovsrättslagarna bättre och att jag (Joachim Persson), som utvecklat rockfashion.se rent tekniskt, borde agerat annorlunda. Här framställs en felaktig bild av rockfashion.se och skadan som påstås ha uppkommit för upphovsrättsinnehavaren Tammy Bergström.

Med hjälp av K-G Stolt svarar vi på detta i det som kallas svaromål, som ska lämnas in till Tingsrätten inom två veckor från att vi mottagit motpartens syn på det hela per brev från Ystad Tingsrätt.

Tillsammans med K-G Stolt författar vi vårt svar, som går ut på att visa följande:

 • rockfashion.se är inte en kommersiell blogg, utan en privat blogg
 • Skadan som kan anses ha uppkommit utgår från att bilden visats för totalt 113 unika besökare (185 totala visningar)
 • Beloppet 8 400 (av okänd anledning sänkt med 500 kronor när det nått Tingsrätten) är oskäligt högt
 • Vi påtalar att kravet på att vi ska betala motpartens rättegångskostnader och kostnader för resor och boende i samband med rättegång ej är tillämpligt i så kallade småmål. Här kan man endast dömas till att betala 1 timmes juridisk rådgivning för motparten, beräknat på timpris för rättshjälp (ca 1300 kronor 2012) samt resor och boende för motpart i samband med förhandlingar. Principen är att om beloppet man krävs på underskrider 22 000 kronor (halvt basbelopp 2012, 44 000/2) så råder RB 18:8. En paragraf som innebär att man inte kan lastas för hela motpartens kostnader i småmål.

  Krävs du på mindre än 22 000 kronor är det alltså oerhört viktigt att inte skrämmas för mycket av att få betala rättegångskostnader, även om man samtidigt måste komma ihåg att även resor och boende kan dra iväg.

  Bildombudsmannen valde i slutänden att delta från Stockholm, ej på plats i Ystad Tingsrätt. Detta trots att han svarat att alla ska delta på plats,
  då vi påtalat önskemål om att hålla nere kostnade för resor och dylikt med hänvisning till fallets ringa omfattning i ursprungligt krav i förhållande till totala kostnader.

Vi förnekar inte att vi gjort fel, men anser att påföljden måste vara rimlig. Det är summan av vårt svar.


Bildombudsmannen gräver vidare och svarar

Bildombudsmannen svarar, på uppdrag av Tammy Bergström, med en ny rad faktorer som han vill lägga fram som bevis. I dessa skriver Bildombudsmannen om hur jag (Joachim Persson) har sympatier med Piratpartiet och han drar slutsatser om hur jag är emot upphovsrätt. Detta trots att jag egentligen är emot stora delar av hur Piratpartiet ser på frågor kring fildelning och andra upphovsrättsliga frågor, i den mån jag nu är insatt i den (väldigt begränsat). Däremot är jag mycket intresserad av Piratpartiets syn på integritet. En fråga där jag definitivt sympatiserar med Piratpartiet och också anledningen till att jag är aktiv medlem i Piratpartiet.

Man kan ju inte hitta ett politiskt parti som man håller med på alla punkter. Man får nöja sig med att hitta ett som man är överens med på tillräckligt många punkter. Det är heller inte rimligt att Bildombudsmannen ger sig in i att framställa mig i dålig dager inför Tingsrätten, baserat på frågor han inte ens undersökt. Jag har varit mycket öppen med att jag är emot fildelning och dylikt, i publika inlägg som Bildombudsmannen haft möjlighet att ta del av på bloggen googlify.se. Samma blogg som han använt för att lyfta fram bevis för att jag skulle sympatisera med Piratpartiet och vara emot upphovsrätt. Frågor om upphovsrätt har jag dock undvikit att ge mig in i några större utsvävningar kring, då jag finner det obegripligt och rörigt. Till och med när man resonerar med självutnämnda experter i frågan så visar det sig att det finns stora tvetydigheter i hur upphovsrättslagstiftningen ska tolkas. Så nej, jag håller mig till sådant jag förstår.

I sitt svar nämner Bildombudsmannen också att Tammy Bergström har en bil som kostar 7000 kronor i månaden, en webbplats hon betalat 20000 för, en webbserver hon betalar 500 kronor i månaden för och kamerautrustning och programvaror för 150 000 kronor. Faktorer som han menar ska tas i beaktning när det kommer till rimligheten i de 8 400 kronor som man begär från oss.

Detta har jag inte tidigare besvarat, men jag skulle vilja tipsa om att hitta ett betydligt billigare webbhotell och kanske en bil som drar lite mindre. Driftkostnaderna som nämns är nämligen skyhöga!

Vi väljer att inte svara Bildombudsmannen

I det senaste svaret från Tingsrätten, där Bildombudsmannen Staffan Testes svar finns med, framgår att vi också kallas till något som benämns som muntlig förberedelse vid Ystad Tingsrätt. Ett datum är satt och vi ska infinna oss för att diskutera detta med rådman (samma sak som domare tror jag) i Ystad Tingsrätt.

Vi avser svara direkt, i enighet med Tingsrättens anvisningar, i mötet i Ystads Tingsrätt.

Tillsammans med K-G Stolt planerar vi så för dagen i Ystads Tingsrätt. Närmare bestämt har K-G Stolt satt samman en ytterst saklig presentation av läget, som genom enkla fakta påtalar bristerna i bevisningen från Bildombudsmannens sida. Något som senare visar sig vara oerhört värdefullt i Tingsrätten.

Vi går igenom vårt försvar och diskuterar hur vi ska förhålla oss till olika delar av en eventuell förhandling om förlikning. En överenskommelse jag senare kommer att bryta, för min familjs välmående. En överenskommelse jag väljer att bortse från, utifrån min bedömning kring risker och utifrån att min familj bett mig att göra allt jag kan för att få ett stopp på denna historia.

Mötet med Bildombudsmannen i Tingsrätten

Så blev det måndag 29 oktober. Klockan är 10 och det är dags för muntlig förberedelse i Ystad Tingsrätt. Jag (Joachim Persson) är på plats och jag har mitt ombud K-G Stolt med mig per telefon. Tammy Bergström är också på plats men vi ser inte till Bildombudsmannen Staffan Teste. Han kommer dock med via videolänk från Stockholm.

Rätten presenterar båda parters inställning för att försäkra sig om att man inte missat något i någon av parternas syn på det hela och vi får sedan möjlighet att presentera vårt svar på Bildombudsmannens senaste uttalande i skrivelse till Tingsrätten.

K-G Stolt tar ordet och presenterar de enkla, tydliga fakta som han sammanställt inför mötet. Häri finns bland annat svar om att rockfashion.se inte är kommersiell, utan privat. Här finns också uttalande om hur liten skadan bör anses kunna vara, med den ytterst begränsade skara människor som faktiskt sett inlägget i fråga. Här finns även redogörelse för att mina politiska ställningstaganden ej bör vara föremål för diskussion i ett fall som inte rör mina politiska åsikter och sympatier över huvud taget.

Ingen skillnad på privat blogg och kommersiell sajt? Jo då!

Bildombudsmannen framförde i Ystad Tingsrätt att det är oväsentligt huruvida bloggen är kommersiell eller ej, i frågan om vad straffet ska bli när man bryter mot upphovsrätten. Men i §54 i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framgår det tydligt att det finns ett antal viktiga faktorer som i praktiken innebär att denna skillnad kan vara påtaglig. K-G Stolt poängterade här mycket tydligt för Tingsrätten att Bildombudsmannens påstående kring att detta ej skulle utgöra någon skillnad är direkt felaktigt. Något Tingsrätten visade sig hålla med om.

Rådmannen tydligt irriterad på Bildombudsmannen

Jag (Joachim Persson) och K-G Stolt gick in i Ystad Tingsrätt med två saker primärt i tanken. Vi vill inte uppta Tingsrättens tid med en fråga som bör kunna lösas genom att vuxna människor resonerar och använder sunt förnuft. Summan som begärts är oskäligt hög och måste tas ner på en rimlig nviå.

Men Bildombudsmannens syn på detta var en annan. Han visade sig inte vara allför pigg på att diskutera en rimlig förlikning, med hänvisning till att han ansåg att vårt mål var att " gå ut och informera om hur lite man behöver betala" för upphovsrättsbrott.  Så är det inte. Vi avser inte smutskasta någon. Vi avser inte påstå att man kan begå upphovsrättsbrott och komma undan med småpengar. Vi avser berätta hur det egentligen ligger till och hur absurd tillvaron kan bli för en privat, liten bloggare, när det juridiska maktspelet tar plats i vardagen.

Rådmannen klargjorde flera gånger att han ville se ett slut på den här historien. En inställning vi (Joachim Persson och K-G Stolt) ställde oss bakom. Men Bildombudsmannen ansåg att man borde ta ärendet till huvudförhandling och önskade lägga fram ytterligare bevis. Något som tydligt fick Rådmannen att tappa tålamodet och tydligt visa att han ansåg att det var i det närmaste oförskämt att vilja dra ett sådant obetydligt ärende ytterligare en runda i Tingsrätten och uppta Tingsrättens dyrbara tid.

Vi kan inget annat än instämma i vad Rådmannen säger.

Förlikning på 4 000 kronor

Ja, resultatet av den muntliga förberedelsen i Ystad Tingsrätt blev alltså en förlikning på 4 000 kronor. En förlikning som både jag (Joachim Persson) och K-G Stolt anser väl hög. En förlikning som blev högre än vad vi kommit överens om att godta på förhand. Men också en förlikning som jag (Joachim Persson) mot inrådan från mitt ombud K-G Stolt, valde att se som mer fördelaktigt än riskerna med överklaganden, tillkommande kostnader och inte minst att uppta Tingsrättens dyrbara tid. Vårt rättsväsende har viktigare saker att göra än att hjäla en privat bloggare och en hobbyfotograf att träta om vem som har rätt och fel.

Bildombudsmannen fortsätter strida, för 250 kronor

Rådmannen visade tydligt missnöje när vi gått med på förlikning på 3 750 kronor och Bildombudsmannen fortsatte strida för ytterligare 250 kronor.

I detta läge står vi alltså inför att jag (Joachim Persson) godtagit att fölikas på 3 750 kronor. Redan det väl högt. Men Bildombudsmannen säger då "3 750 kronor och tystnadslöfte, eller 4 000 kronor utan tystnadslöfte".

Där träder mitt ombud, fotograf K-G Stolt in och säger "Jag betalar de 250 kronorna, så är det 4 000 kronor och inget tystnadslöfte" . Hade jag själv fått luft före mitt ombud hade jag utan tvekan valt att gå med på 4 000 kronor, men det blev lite extra krydda på det när mitt ombud valde att kliva in och påtala det orimliga i att sälja sin tystnad för 250 kronor, men också det orimliga i att fortsätta strida och uppta Tingsrättens tid, för ynka 250 spänn.

Insamling på rockfashion.se

4 000 kronor är inte heller lite pengar, när man har en inkomst att leva på i en familj med två vuxna och två barn. Därför har vi på rockfashion.se startat en insamling via PayPal, där vår förhoppning är att vi ska kunna få viss hjälp med att få ihop till de 4 000 kronor vi nu avtalat att betala senast den 29 december 2012. Det ligger illa nära jul och vår inkomst ger oss normalt det vi behöver, men inte mer.

Varje visning av flaggbilden kostar oss i förlikningen ca 20 kronor. Vill du vara med och lägga 20 kronor och hjälpa oss få ihop till de 4 000 kronorna så är vi evigt tacksamma!

Högst upp till höger på alla sidor på rockfashion.se finns en donationsknapp, som leder till en insamling på PayPal. Eventuellt överskott är tänkt att gå till att hjälpa andra i samma situation. Vi håller i skrivande stund på att undersöka ett antal mycket vanliga förekomster av att privatpersoner i Sverige delar bilder som de inte äger, i olika forum, för att samla fakta och belysa ett problem kring upphovsrätt i Sverige 2012, som förmodligen kan innebära att fler hamnar i vår situation inom kort. Enligt Bildombudsmannen är det redan ca 300 bloggar, tidningar, myndigheter och företag som har eller kommer att få faktura rörande just denna enskilda bild av svenska flaggan.

Vår egen flaggbild, högst upp i detta inlägg, får användas av vem som helst, för tryck, webb, kommersiellt och icke kommersiellt, utan några som helst krav på att ange källa.

Vill du ha bilden i högupplöst format för tryck så finns den att hitta på http://rockfashion.se/svenska-flaggan-rockfashion-original.jpg

Om du är privatperson, företag, tidning eller myndighet spelar ingen roll. Vi kommer aldrig kräva något i gengäld.

Vill du trots detta hänvisa till oss så heter fotografen Joachim Persson och är numera skribent på rockfashion.se.

Flaggan finns även i en version där färgerna förstärkts i fotohanteringsprogrammet Gimp:
Sveriges flagga
och även denna finns i högupplöst format på:
http://rockfashion.se/svenska-flaggan-rockfashion.jpg

Hoppas de kommer till nytta! Vi har skickat ut flaggbilderna till ett antal webbplatser som enligt Bildombudsmannen använt Tammy Bergströms flagga utan tillstånd, med information om att dessa får användas utan några som helst krav, oavsett om det sker i tryck eller på webben.

Insamlingen faller enligt Skatteverket under begreppet gåva och är således skattefri.

Stort tack på förhand!

Rebecca & Joachim
rockfashion.se

EDIT 2012-11-04:
Vi vill tacka alla som engagerar sig i vår artikel och vårt specifika fall. Alla som generöst valt att vara med och hjälpa oss med insamling. Fler skriver om Bildombudsmannens metoder och uttrycker starkt tvivel. Exempel på detta kan hittas på MAGNIHASA .


Kommentera på Facebook

Kommentera på Facebook och dela med dina vänner!
Rockfashion.se policy för kommentarer

Regler för kommentarer

Regler för kommentarer är enkla. Vi står för det vi säger, använder sunt förnuft, undviker kränkning och vi håller oss naturligtvis på rätt sida av lagen. Om Rockfashion finner att dessa enkla förhållningsregler ej följs kommer inlägg att tas bort. I grova fall kan användare stoppas från att kunna kommentera.

Rockfashion.se är ej ansvarig för vad individer väljer att säga i kommentarer, då kommentarer kräver inloggning och därmed faller under personligt ansvar.


Visa fler inlägg
Jag är Guldpirat!
Svenska flaggan gratis 81 miljarder på 5 timmar...
På 5 timmar och 24 minuter kan varje svensk ha gjort sig ...
Upphovsrätt blir upphovsfel Upphovsrätt blir upphovs...
Upphovsrätt är krångligt och har nu även visat sig ha ...
Sakligt, artigt och korrekt Sakligt, artigt och korre...
Igår publicerade vi ett inlägg efter önskemål från en...
Hot och spam mot Tammy Bergström är inte ok! Hot och spam mot Tammy Be...
Just nu pågår en diskussion på fotosidan.se, där Tammy B...
Följ oss på Facebook!
Följ oss på Google+

Rockfashion Spotify Collection
Rock collections
Rockfashion:RELOADED Spotify Rockfashion Vol 8 Spotify Rockfashion Vol 7 Spotify Rockfashion 11-11-11 Spotify Rockfashion Vol 6 Spotify Rockfashion Vol 5 Spotify Rockfashion Vol 4 Spotify Rockfashion Vol 3 Spotify Rockfashion Vol 2 Spotify Rockfashion Vol 1 Spotify new

Fler inlägg

Iron Maiden Iron Maiden till Malmö 2...
Iron Maiden är utan tvekan en favorit som fortfarande h�...
Svenska flaggan gratis 81 miljarder på 5 timmar...
På 5 timmar och 24 minuter kan varje svensk ha gjort sig...
Upphovsrätt blir upphovsfel Upphovsrätt blir upphovs...
Upphovsrätt är krångligt och har nu även visat sig ha...
Sakligt, artigt och korrekt Sakligt, artigt och korre...
Igår publicerade vi ett inlägg efter önskemål från e...Glamaholic.se - Hårprodukter på nätet