November
24

SD vinner på walk over

Söndag 24 November 2013
Av:
Tags: SD, argument, politik, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, partiledare, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, Borzoo Tavakoli

SD på en skör tråd

SD (Sverigedemokraterna) är ute på hal is. I svaret på Borzoo Tavakolis brev till Kent Ekeroth (skrivet av Avpixlat) hittar man svaret på hur SD på bristande grunder lyckas få människor att tro på dem, men också svaret på vad SD:s stora svaghet är. Nu är det inte bara SD som är svaga och denna artikel syftar till att visa betydligt mer än en kritisk bild av SD. Drygt tre års tystnad och strutsfasoner från samtliga etablerade politiska partier duger inte! Upp till bevis, de som har något att komma med, eller lev med ett SD som har över 10% av väljarna 2014.

SD:s stora svaghet

I svaret på Borzoo Tavakolis brev till Kent Ekeroth finns svaret på var SD:s stora svaghet ligger och ur detta kan man även finna hur man bör bemöta SD för att få människor att se helhet, istället för att låta sitt missnöje mynna ut i en röst på ett parti, vars hela existens och framgång vilar på att man lyckas slingra sig undan försöken som görs till att visa partiets sanna jag.

När man läser svaren så ser man hur detta slingrande går till. Man ser också hur det kommer sig att människor har så lätt att fatta tycke för dessa svar. Man sätter definitioner själva, man hävdar sedan att den egna definitionen är motpartens och man vänder motpartens korkade definition emot dem. Men varför går folk på det? Därför att de inte orkar tänka själva och därför att de nöjer sig med att SD presenterar vad de ser som en lösning . Slut på invandringen = slut på de ekonomiska problemen och kulturkrockarna. Felaktigt och okunnigt? Ja, i allra högsta grad, men likväl många väljares uppfattning.

Avpixlat (eller SD, som jag utgår från har ett finger med i artikeln på avpixlat.se, där svaret ges) lyckas få läsaren att tro att man kritiserar Borzoo Tavakolis brev utifrån att det skulle vara osakligt, med syftningsfel, felaktig generalisering etc. Något många faller för, då man redan är inställd på att SD har rätt och ingen annan vågar ta tag i "problemet".

Men Avpixlat (som tycks representera SD) misslyckas egentligen samtidigt med detsamma, då deras svar faller på eget grepp.

Man börjar med att ifrågasätta Borzoo Tavakolis personliga berättelse, som man menar är icke-representativ för "invandrargruppen som helhet" som man uttrycker det. Avpixlat beskriver det som "anekdotisk bevisföring" och vill plötsligt hävda att invandrargruppen måste delas upp i många segment för att man ska kunna finna trovärdighet. De nämner ett antal adjektiv såsom intelligenta och lata, för att peka på sådan uppdelning. Men att segmentera gruppen SD så ivrigt påtalat är "vårt största utländska hot sedan andra världskriget", så kraftigt generaliserat, blir lite märkligt.

Det är också att betrakta som förhållandevis trovärdigt att Borzoo Tavakolis personliga berättelse skulle kunnat berättas av ganska många människor i Sverige idag, vilket innebär att han väljer att med personliga erfarenheter belysa en verklighet han menar glöms bort, på ett generöst sätt. En mycket relevant sådan. Därav blir Avpixlats (på uppdrag av SD?) svar felaktigt och grundlöst.

Det kanske tydligaste exmplet är att Avplixlat skriver att Borzoo Tavakoli först hävdar att Kent Ekeroth borde tagit bort kommentaren "Muhammedaner är djur enligt mig och en bra Muhammedan är en död Muhammedan." från sin blogg och sedan pekar på att en mängd innehåll försvunnit från samma blogg i samband med en polisanmälan.

Först och främst. Vid en polisanmälan blir Kent Ekeroth naturligtvis tvungen att ta bort information som är av sådan karaktär att lagen kräver det. Sedan är det också så att Borzoo Tavakoli knappast tycks syfta till att denna information borde funnits kvar, utan snarare avser han beskriva att dessa källor numera saknas och att han därför inte kan hänvisa till dem i en än mer fördjupad hänvisning till orsakerna för hans resonemang. Ett naturligt problem att belysa, inget annat. Men återigen gör Avplixlat allt i sin makt för att försöka få sin motpart att framstå som sämre. Återigen ogrundat och ogenomtänkt. Man försöker alltså spela kortet "min motståndare är inkonsekvent". Något som i all rimlighet är en beskrivning som borde användas i oerhört många fall när det kommer till Sverigedemokraterna. Hur har man t ex nolltolerans mot rasism, när man samtidigt kallar grova rasistiska uttalanden från högt uppsatta politiker i partiet för "olyckliga", för att sedan låtsas som ingenting? Det går liksom inte ihop. Avpixlat nämner glashus och jag tror de ska slå upp det gamla ordspråket om att kasta sten i sådana och fundera en smula.

Jag vill påminna. Kent Ekeroth var inte bara "olyckligtvis på fel plats vid fel tillfället" , som Jimmie Åkesson så ivrigt upprepar, i järnrörshistorien. Han sa bland annat " Med vår politik blir det inte fler såna " och hade den goda smaken att dokumentera det, så att vi kan hålla honom vid hans ord. Vem är egentligen inkonsekvent?

SD har en retorik som många gånger går ut på att argumentera emot sig själva. Det förekommer i stort sett i alla yttranden i någon form, jämsides med bortförklaringar kring nazistiska och rasistiska uttalanden, som man gång på gång menar är "olyckliga", men eftersom inga fällande domar finns mot dem som uttalat dem så finner man det rimligt att låta högt uppsatta politiker inom partiet behålla sin plats.

Det lite märkliga i SD:s beteende är just inkonsekvens. Det är rimligt att anta att Jimmie Åkesson inte finner uttalanden från bl a Kent Ekeroth som särskilt allvarliga, eftersom han i någon form försvarar dem, genom att låta Kent Ekeroth fortsätta som en av de högst uppsatta representanterna för partiet.

Samtidigt vill Jimmie Åkesson basunera ut "nolltolerans". Ansvarslöst och icke trovärdigt!

Men tillbaka till Avpixlat och deras svar på Borzoo Tavakolis brev till Kent Ekeroth.

Man skriver på Avpixlat om att islamofobi är politiskt nonsens och vill istället kalla det "hat mot muslimer". Samtidigt försöker Avpixlat framhäva att Borzoo Tavakolis redogörelse för att han menar att islamofobi innebär att man har ett hat mot muslimer är fel. Jag finner det märkligt att både Avpixlat och Borzoo Tavakoli verkar vara överens om vad det egentligen handlar om, när Avpixlat samtidigt tycks avse få sin mortpart framstå som inkonsekvent? Man ställer sig från Avpixlats håll förvisso tveksam till sin egen definition (hat mot muslimer), då man menar att hat kan definieras på olika vis. Men trots allt pekar man alltså ut en brist i motpartens argumentation, samtidigt som man själv definierar det hela på exakt samma vis. Men om Borzoo Tavakoli är inkonsekvent så är ju Avplixlat detsamma, i detta fall baserat på en och samma felaktiga definition (om den nu är felaktig).

Men många applåderar och hyllar SD, utifrån Avpixlats svar till Borzoo Tavakoli. Varför?

Stefan Löfven, du skulle utmanat!

Jag börjar med Socialdemokraterna och Stefan Löfven, då Jimmie Åkesson nu på ett listigt vis hunnit före i att utmana till debatt.

I drygt tre år har alla partiledare öppet deklarerat att man inte vill diskutera med Sverigedemokrater. Man har stuckit huvudet i sanden, istället för att se över hur man ska hantera de frågor man så fatalt misslyckats med under alla år - integrationspolitiken. Den där politiken som SD i realitet vill avskaffa (borde innebära att man inte vill ha någon invandninga alls?), men som SD gjort till sin huvudfråga. En huvudfråga som förmodligen också är att betrakta som vad som blir SD:s fall.

Varför? Jo, om SD kommer till makten och stoppar invandring i Sverige, så kommer partiet i bästa fall bli ett "vanligt parti", som då får uppmärksamhet utifrån vad de inte klarar av, precis som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med flera. Det finns inte längre något att strida mot. Däremot kommer vi med stor sannolikhet se ett Sverige som får alltmer kritik utifrån, som kanske till och med utsätts för eknomiska sanktioner för sitt agerande och inte minst ett Sverige där många människor känner sig fruktansvärt illa behandlade av staten. Ett Sverige som gick från att vara ett solidariskt och fredligt land, till ett hatande land med ruttna värderingar. Förmodligen inte något som kommer bidra till att Sverige lyckas bättre på vare sig det nationella eller det internationella planet.

I sämsta fall blir SD kvar i sin sedan 90-talet obetydligt förändrade ideologi, vars grunder ligger i nazism. Hur det scenariot skulle se ut har jag skrivit om tidigare .

Varför Stefan Löfven? Varför var det inte du som sa "Jimmie Åkesson, det är dags att vi talar klarspråk i det offentliga. Välj du tid och plats som passar dig".

Är det för att Socialdemokraterna efter alla dessa år fortfarande inte har en aning om hur man ska hantera integrationspolitiken? Är det för att man är rädd för det gamla vanliga "SD bara vinner på all publicitet"? Varför lät du Jimmie Åkesson stå på Landsdagarna och förlöjliga samtliga politiska partier och varför gav du honom chansen att förlöjliga även dig? Han förlöjligade alla partier med full rätt och även dig. Det saknas nämligen ryggrad, mod och gedigna förberedelser här.

Det här duger inte. Tystnad är inte bra politik. Testa det i valkampanjen får du se vad jag menar.

Och Stefan Löfven, när du väl svarar och när du väl står där och ska bemöta i debatt, se då till att vara väldigt mycket bättre förberedd än i alla tidigare debatter. Det har inte sett bra ut sista tiden, så du har ett gediget jobb framför dig i att se till att vara mycket väl förbredd .

Fredrik Reinfeldt, är det inte du som leder Sverige?

Om jag minns rätt så är det du Fredrik Reinfeldt som är vår statsminister. Den som leder Sverige idag. Men även du lyser med din frånvaro i frågan om att bemöta SD:s politik och uppenbara hat mot invandrare (Avpixlat har ju så vänligt talat om att det är hat mot muslimer det handlar om, inte något politiskt nonsens som islamofobi).

Har inte Moderaterna, eller Alliansen, någon som helst plan i integrationsfrågan? Har partierna suttit i årtionden och kliat sig i huvudet utan att hitta något svar?

Du har också haft chansen under snart två mandatperioder, att som högsta ledare i vårt land ta tag i detta, men inget händer. Det är tyst. Tyst som i graven.

Tror du på allvar, Fredrik Reinfeldt, att det går att tiga ihjäl Sveriges snabbast växande politiska parti? Ett fascistiskt och högerextremistiskt parti, med rötter i nazism. Kan man tiga ihjäl en sådan gruppering?

Det tror inte jag. Missnöjda väljare har en tendens att falla tillbaka till den där känslan vi alla minns från våra tonår. När vi kände ilskan, frustrationen och när vi tyckte anarki och revolution var det mest rationella. Missnöjda väljare väljer att inte se baksidan av SD, bristerna i deras argument, eller orkar helt enkelt inte titta. De är just missnöjda och söker revolution. De söker krafttag och omfattande förändring. Och det är nog dags att inse att just omfattande förändring av integrationspolitik borde stå som högsta punkt på alla politiska partiers agenda, inte bara SD:s.

I SD:s fall kan deras hjärtefråga komma att bli deras fall, men i alla andra partier finns humana värderingar (om än kluvna - läs klyftor - i just Moderaternas fall), vilket är betydligt bättre grunder än hat, när det kommer till att en gång för alla se till att Sverige får en fungerande integrationspolitik. Vill man ha väljare 2014 är det nog dags att upphöra med apatisk politik!

Svensk politik är ett fiasko!

Jag ska inte rada upp alla partiledarna och skälla. Istället ska jag säga att samtliga etablerade, politiska partier sett till att svensk politik är ett rent fiasko. Man har misslyckats på den kanske allra viktigaste punkten. Den som berör flest. Den som under årtionden varit ren katastrof, men också den som alla politiker stått handlingsförlamade kring - integrationspolitiken.

Artisten Ken Ring beskriver detta på ett rätt bra sätt:

Det är faktiskt så att Ken har en poäng. Det är faktiskt så att SD har en poäng. Man kan också välja att se en annan sida av det. Om vi får människor som kommer hit i jobb och en fungerande livssituation så växer Sverige och mår ekonomiskt bättre. Men i just denna fråga tycks alla andra politiska partier endast ha ett obehagligt frågetecken hängandes över huvudet. Hur kommer det sig? Är det vad ni kallar att förvalta ett politiskt ansvar? Är det så här vi vill att Sveriges röstberättigade ska känna i valet 2014? I så fall har vi gett upp.

Är SD lösningen på integrationspolitiken?

Är rätt metod att lösa problemen kring en misslyckad integrationspolitik att stoppa invandringen och hata majoriteten av dem som redan kommit hit? Är lösningen att inrätta kontroller för att testa människors lojalitet, för att avgöra om de verkligen är "riktiga svenskar" och i annat fall utvisa dem? Är hat mot invandring och människor med annan etnisk bakgrund än svensk lösningen på integrationspolitiken? Nej, naturligtvis inte.

Idag framstår det dock som det enda förslag som leder till förändring. Stefan Löfven? Fredrik Reinfeldt? Någon?

Om SD är ett parti jag föraktar så måste jag säga att jag känner nästan lika stort förakt mot att politiker famlat i mörkret utan att hitta något i årtionden. Det är inget annat än inkompetent! Det är dock inte att betrakta som mer kompetent att dölja sina nazistiska ideologier bakom dåliga ursäkter och en "icke-rasistisk fasad" och manipulativt spela på människors missnöje för att nå makt och möjlighet att med inhumana metoder Bevara Sverige Svenskt.

Vem vinner slaget om väljarna?

Svaret är enkelt. Det finns många människor som inte alls är rasister eller nazister, som än idag avser lägga sin röst på SD. Människor som har alldeles för mycket empati och moral för att överhuvudtaget vara i närheten av ett parti med nazistiska rötter. Men de säger i kör "Det finns ju inget alternativ!" och de har skäl att säga som de gör.

Det här blir i slutänden en fråga om förtroende och reella, kraftfulla och positiva förändringar i en enda politisk fråga - integrationspolitik .

Det parti som öppet visar sin befogade skam och säger "Vi ber om ursäkt för att vi saknat förmågan att agera i denna fråga och svikit er alla, då vi helt enkelt inte varit smarta nog att se hur lösningen skulle kunna se ut, men vi har tänkt om från grunden och har en plan. Så här ser den ut." har en liten möjlighet att vinna väljare inför valet 2014. Ingen annan.

Den där planen måste man också i samband med uttalandet visa. Den måste vara trovärdig. Den måste vara konkret. Det måste finnas siffror och underlag som visar att den är möjlig att genomföra och det måste framför allt presenteras på ett sätt som inte handlar om att dölja någon agenda, utan att vara 100% transparent. Inte minst, det måste gå fort. Det är inte en 20-årsplan vi pratar om, utan snarare en mandatperiod man har på sig.

Vad måste den då innehålla? Ja, till att börja med tror jag följande punkter kan vara att ta i beaktning och jag hoppas våra folkvalda besitter kompetensen att sköta sitt uppdrag och se vad som behöver adderas:

  • Riv alla betgonggetton , så att vi kan få ett fungerande och värdigt boende för människor som idag lever i gamla trasiga halvfabrikat till lägenheter från 60-talet. Bygg trivsamma bostadsområden som är mycket, mycket mindre, men naturligtvis också många fler och sprid dessa (nån som ser hur många jobb detta skulle ge?)
  • Ge alla gratis busskort inom kommunen , så att de som kommer hit inte behöver känna att de ska bo 14 personer i 2 r o k för att ha en chans att umgås med sin familj/släkt/vänner. De ska utan hinder kunna ta sig till andra sidan stan, där kusinen bor, utan att det är en fråga om vem som har råd.
  • Tillsätt de resurser som krävs för att vi aldrig mer ska behöva behandla människor som boskap , för det är så många behandlats. Det är respektlöst och leder till att människor känner sig kränkta och till slut blir detta en grund för våld och brott. Behandla människor som vi själva vill bli behandlade. Svårare är det inte.
  • Se över hur många människor Sverige klarar av att hjälpa . Vi är inte obegränsade, så denna fråga måste tas upp, vare sig vi vill eller ej.

  • Om vi ska kunna ta emot och hjälpa lika många så måste vi se till att få människor i jobb, ge relevant, kompletterande utbildning och inte hindra det genom inhumana levnadsförhållanden och isolering.

Nej, man behöver inte vara rasist för att säga så. Man kan också vara en av dem som strider för alla människors rätt till ett värdigt liv i fred. Fråga Ken Ring får du se.

Det är några av punkterna som måste finnas med i den lösning som presenteras, om jag får säga vad jag tror.

Jag har själv min politiska övertygelse och kommer nog inte att vika från den, men på fullaste allvar vill jag med detta utmana samtliga politiska partier i Sverige.

Vem tänker ta bollen? Eller ska ni alla stå där och stirra apatiskt på bollen och vänta på att Jimmie Åkesson gör mål i tom bur? Ska SD verkligen får vinna på walk over?


Kommentera på Google+ & Facebook

Kommentera på Google+ & Facebook och dela med dina vänner!
Rockfashion.se policy för kommentarer

Regler för kommentarer

Regler för kommentarer är enkla. Vi står för det vi säger, använder sunt förnuft, undviker kränkning och vi håller oss naturligtvis på rätt sida av lagen. Om Rockfashion finner att dessa enkla förhållningsregler ej följs kommer inlägg att tas bort. I grova fall kan användare stoppas från att kunna kommentera.

Rockfashion.se är ej ansvarig för vad individer väljer att säga i kommentarer, då kommentarer kräver inloggning och därmed faller under personligt ansvar.

Vi har nyligen gått över till att använda Google+ kommentarer. Vill du hellre använda Facebook, så kan du kommentera och dela på Facebook här !


Visa fler inlägg
Svarta Duvor & Vissna Liljor - Timbuktu & Sebbe Staxx Svarta Duvor & Vissna Lil...
Timbuktu får försvara sin medverkan i den nya låten "S...
SD i val 2014 SD i val 2014...
"SD har några bra punkter och ingen annan vågar ta i de...
SD till makten 2014? SD till makten!...
Ska SD (Sverigedemokraterna) fortsätta växa så här, s...
Piratpartiet och fildelni...
Piratpartiet lever med en stämpel om att vilja avskaffa ...
Följ oss på Facebook!
Följ oss på Google+

Rock collections
Rockfashion:RELOADED Spotify Rockfashion Vol 8 Spotify Rockfashion Vol 7 Spotify Rockfashion 11-11-11 Spotify Rockfashion Vol 6 Spotify Rockfashion Vol 5 Spotify Rockfashion Vol 4 Spotify Rockfashion Vol 3 Spotify Rockfashion Vol 2 Spotify Rockfashion Vol 1 Spotify new

Fler inlägg

Rock by Valje - rockiga smycken med döskallar och bling! Rock by Valje - rockiga s...
Rock by Valje är en ny sajt, som drivs av vår vän Anna...
Svarta Duvor & Vissna Liljor - Timbuktu & Sebbe Staxx Svarta Duvor & Vissna Lil...
Timbuktu får försvara sin medverkan i den nya låten "S...
SD i val 2014 SD i val 2014
"SD har några bra punkter och ingen annan vågar ta i de...
SD till makten 2014? SD till makten!
Ska SD (Sverigedemokraterna) fortsätta växa så här, s...

rockfashion.se Webutation